Саламадзе, О. О. і Бабінець, Л. С. (2023) «КОРЕЛЯЦІЙНІ ВЗАЄМОВПЛИВИ ДИСЛІПІДНИХ І ДИСГОРМОНАЛЬНИХ ПОРУШЕНЬ У ХВОРИХ НА ГІПОТИРЕОЗ », Здобутки клінічної і експериментальної медицини, (4), pp 159–162. doi: 10.11603/1811-2471.2022.v.i4.13510.