Швед, М. І., Ястремська, І. О. і Овсійчук, Р. М. (2023) «ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНІСТЬ ТА ГІПЕРГЛІКЕМІЯ – ОСНОВНІ ПРЕДИКТОРИ УСКЛАДНЕНОГО ПЕРЕБІГУ ГОСТРОГО ІНФАРКТУ МІОКАРДА У ХВОРИХ ІЗ КОМОРБІДНИМ МЕТАБОЛІЧНИМ СИНДРОМОМ ТА ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2-ГО ТИПУ: (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ТА ВЛАСНІ ДАНІ)», Здобутки клінічної і експериментальної медицини, (4), pp 42–52. doi: 10.11603/1811-2471.2022.v.i4.13496.