Yarynych, Yu. M. 2018. «ПОЛІМОРФІЗМ ГЕНА PRO12ALA PPAR-γ2 У ХВОРИХ НА НЕАЛКОГОЛЬНУ ЖИРОВУ ХВОРОБУ ПЕЧІНКИ, АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ ТА ОЖИРІННЯ». Здобутки клінічної і експериментальної медицини, no 2 (Серпень). https://doi.org/10.11603/1811-2471.2018.v0.i2.8933.