Саламадзе, О. О., і Л. С. Бабінець. 2023. «КОРЕЛЯЦІЙНІ ВЗАЄМОВПЛИВИ ДИСЛІПІДНИХ І ДИСГОРМОНАЛЬНИХ ПОРУШЕНЬ У ХВОРИХ НА ГІПОТИРЕОЗ ». Здобутки клінічної і експериментальної медицини, no 4 (Січень):159-62. https://doi.org/10.11603/1811-2471.2022.v.i4.13510.