Швед, М. І., І. О. Ястремська, і Р. М. Овсійчук. 2023. «ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНІСТЬ ТА ГІПЕРГЛІКЕМІЯ – ОСНОВНІ ПРЕДИКТОРИ УСКЛАДНЕНОГО ПЕРЕБІГУ ГОСТРОГО ІНФАРКТУ МІОКАРДА У ХВОРИХ ІЗ КОМОРБІДНИМ МЕТАБОЛІЧНИМ СИНДРОМОМ ТА ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2-ГО ТИПУ: (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ТА ВЛАСНІ ДАНІ)». Здобутки клінічної і експериментальної медицини, no 4 (Січень):42-52. https://doi.org/10.11603/1811-2471.2022.v.i4.13496.