Покровська, Н. К., А. Ф. Файник, і Є. Я. Скляров. 2021. «ВПЛИВ КУРІННЯ НА РІВНІ АРГІНАЗИ ТА НІТРИТІВ І НІТРАТІВ У ПАЦІЄНТІВ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ ТА ОЖИРІННЯМ». Здобутки клінічної і експериментальної медицини, no 3 (Грудень):149-52. https://doi.org/10.11603/1811-2471.2021.v.i3.12380.