Andreychyn, S. M., і Yu. R. Dzordzo. 2020. «ПОРУШЕННЯ ЗВ’ЯЗУВАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ СИРОВАТКОВОГО АЛЬБУМІНУ, БІЛКОВОГО ТА ЛІПІДНОГО ОБМІНУ І ЇХ КОРЕКЦІЯ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ В ПОЄДНАННІ З НЕАЛКОГОЛЬНИМ СТЕАТОГЕПАТИТОМ». Здобутки клінічної і експериментальної медицини, no 1 (Травень):34-39. https://doi.org/10.11603/1811-2471.2020.v.i1.10728.