Саламадзе, О. О., & Бабінець, Л. С. (2023). КОРЕЛЯЦІЙНІ ВЗАЄМОВПЛИВИ ДИСЛІПІДНИХ І ДИСГОРМОНАЛЬНИХ ПОРУШЕНЬ У ХВОРИХ НА ГІПОТИРЕОЗ . Здобутки клінічної і експериментальної медицини, (4), 159–162. https://doi.org/10.11603/1811-2471.2022.v.i4.13510