Бенедикт, В. В., Продан, А. М., Коробко, Л. Р., Багрій, В. М., Яцук, К. Ю., & Котович, Ю. В. (2023). ОСОБЛИВОСТІ ХІРУРГІЧНОЇ ТАКТИКИ У ХВОРИХ НА ГОСТРУ НЕПРОХІДНІСТЬ ТОНКОЇ КИШКИ В УМОВАХ ЗАЩЕМЛЕНОЇ АБДОМІНАЛЬНОЇ ГРИЖІ. Здобутки клінічної і експериментальної медицини, (4), 53–57. https://doi.org/10.11603/1811-2471.2022.v.i4.13497