Покровська, Н. К., Файник, А. Ф., & Скляров, Є. Я. (2021). ВПЛИВ КУРІННЯ НА РІВНІ АРГІНАЗИ ТА НІТРИТІВ І НІТРАТІВ У ПАЦІЄНТІВ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ ТА ОЖИРІННЯМ. Здобутки клінічної і експериментальної медицини, (3), 149–152. https://doi.org/10.11603/1811-2471.2021.v.i3.12380