(1)
Саламадзе, О. О.; Бабінець, Л. С. КОРЕЛЯЦІЙНІ ВЗАЄМОВПЛИВИ ДИСЛІПІДНИХ І ДИСГОРМОНАЛЬНИХ ПОРУШЕНЬ У ХВОРИХ НА ГІПОТИРЕОЗ . ЗКЕМ 2023, 159-162.