[1]
Yarynych, Y.M. 2018. ПОЛІМОРФІЗМ ГЕНА PRO12ALA PPAR-γ2 У ХВОРИХ НА НЕАЛКОГОЛЬНУ ЖИРОВУ ХВОРОБУ ПЕЧІНКИ, АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ ТА ОЖИРІННЯ. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2 (Сер 2018). DOI:https://doi.org/10.11603/1811-2471.2018.v0.i2.8933.