[1]
Саламадзе, О.О. і Бабінець, Л.С. 2023. КОРЕЛЯЦІЙНІ ВЗАЄМОВПЛИВИ ДИСЛІПІДНИХ І ДИСГОРМОНАЛЬНИХ ПОРУШЕНЬ У ХВОРИХ НА ГІПОТИРЕОЗ . Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 4 (Січ 2023), 159–162. DOI:https://doi.org/10.11603/1811-2471.2022.v.i4.13510.