[1]
Andreychyn, S.M. і Dzordzo, Y.R. 2020. ПОРУШЕННЯ ЗВ’ЯЗУВАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ СИРОВАТКОВОГО АЛЬБУМІНУ, БІЛКОВОГО ТА ЛІПІДНОГО ОБМІНУ І ЇХ КОРЕКЦІЯ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ В ПОЄДНАННІ З НЕАЛКОГОЛЬНИМ СТЕАТОГЕПАТИТОМ. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 1 (Трав 2020), 34–39. DOI:https://doi.org/10.11603/1811-2471.2020.v.i1.10728.