1.
Boyko OA, Lavrenchuk GY, Gurando VR, Dovgalyuk AI, Klishch IM. СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ В КУЛЬТУРІ КЛІТИН ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ НОВОНАРОДЖЕНИХ ЩУРІВ, ОПРОМІНЕНИХ in utero РАДІОІЗОТОПАМИ ЙОДУ-131 В РІЗНІ ТЕРМІНИ ГЕСТАЦІЇ. ВНД [інтернет]. 10, Квітень 2019 [cited 19, Жовтень 2019];0(1):103-11. Available at: https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/visnyk-nauk-dos/article/view/9954