1.
Tsuhlevich LV. ЕНДОТЕЛІАЛЬНА ДИСФУНКЦІЯ ТА ЇЇ КОРЕКЦІЯ У ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ІНФАРКТ МІОКАРДА В ПОЄДНАННІ З НЕАЛКОГОЛЬНИМ СТЕАТОГЕПАТИТОМ. ВНД [інтернет]. 17, Квітень 2019 [cited 17, Жовтень 2019];0(1):39-4. Available at: https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/visnyk-nauk-dos/article/view/9873