Tsuhlevich, L. V. «ЕНДОТЕЛІАЛЬНА ДИСФУНКЦІЯ ТА ЇЇ КОРЕКЦІЯ У ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ІНФАРКТ МІОКАРДА В ПОЄДНАННІ З НЕАЛКОГОЛЬНИМ СТЕАТОГЕПАТИТОМ». Вісник наукових досліджень, no 1, Квітень 2019, pp 39-44, doi:10.11603/2415-8798.2019.1.9873.