[1]
V. V. Potii, V. T. Kiriienko, O. I. Glukhova, S. Y. Gryshchenko, і D. O. Potii, «ОКУЛЬТНА HCV-ІНФЕКЦІЯ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)», ВНД, no 2, pp 13–18, Чер 2019.