Tsuhlevich, L. V. (2019) «ЕНДОТЕЛІАЛЬНА ДИСФУНКЦІЯ ТА ЇЇ КОРЕКЦІЯ У ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ІНФАРКТ МІОКАРДА В ПОЄДНАННІ З НЕАЛКОГОЛЬНИМ СТЕАТОГЕПАТИТОМ», Вісник наукових досліджень, 0(1), pp 39-44. doi: 10.11603/2415-8798.2019.1.9873.