Tsuhlevich, L. V. 2019. «ЕНДОТЕЛІАЛЬНА ДИСФУНКЦІЯ ТА ЇЇ КОРЕКЦІЯ У ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ІНФАРКТ МІОКАРДА В ПОЄДНАННІ З НЕАЛКОГОЛЬНИМ СТЕАТОГЕПАТИТОМ». Вісник наукових досліджень, no 1 (Квітень), 39-44. https://doi.org/10.11603/2415-8798.2019.1.9873.