POTII, V. V.; ZAITSEV, I. A.; KIRIIENKO, V. T.; HLUKHOVA, O. I.; HRYSHCHENKO, S. Yu. HCV-ІНФЕКЦІЯ Й ЛІМФОПРОЛІФЕРАЦІЯ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ). Вісник наукових досліджень, [S. l.], n. 3, 2016. DOI: 10.11603/2415-8798.2016.3.6958. Disponível em: https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/visnyk-nauk-dos/article/view/6958. Acesso em: 5 груд. 2023.