POTII, V. V.; KIRIIENKO, V. T.; GLUKHOVA, O. I.; GRYSHCHENKO, S. Y.; POTII, D. O. ОКУЛЬТНА HCV-ІНФЕКЦІЯ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ). Вісник наукових досліджень, [S. l.], n. 2, p. 13–18, 2019. DOI: 10.11603/2415-8798.2019.2.10140. Disponível em: https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/visnyk-nauk-dos/article/view/10140. Acesso em: 1 чер. 2023.