POTII, V. V.; KIRIIENKO, V. T.; GLUKHOVA, O. I.; GRYSHCHENKO, S. Y.; POTII, D. O. ОКУЛЬТНА HCV-ІНФЕКЦІЯ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ). Вісник наукових досліджень, n. 2, p. 13-18, 29 Чер 2019.