[1]
Tsuhlevich, L.V. 2019. ЕНДОТЕЛІАЛЬНА ДИСФУНКЦІЯ ТА ЇЇ КОРЕКЦІЯ У ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ІНФАРКТ МІОКАРДА В ПОЄДНАННІ З НЕАЛКОГОЛЬНИМ СТЕАТОГЕПАТИТОМ. Вісник наукових досліджень. 1 (Квіт 2019), 39-44. DOI:https://doi.org/10.11603/2415-8798.2019.1.9873.