Snizhko, S. S. «Хірургічне лікування верхніх низхідних гнійних медіастинітів». Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука, no 1, Березень 2019, pp 49-55, doi:10.11603/2414-4533.2019.1.9912.