Snizhko, S. S. 2019. «Хірургічне лікування верхніх низхідних гнійних медіастинітів». Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука, no 1 (Березень):49-55. https://doi.org/10.11603/2414-4533.2019.1.9912.