Підгірний, Я. М., і Б. Я. Підгірний. 2013. «Стратегія інтенсивної терапії інтраабдомінальної інфекції». Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука, no 2 (Листопад). https://doi.org/10.11603/1681-2778.2013.2.1789.