Snizhko, S. S. (2019). Хірургічне лікування верхніх низхідних гнійних медіастинітів. Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука, (1), 49-55. https://doi.org/10.11603/2414-4533.2019.1.9912