Підгірний, Я. М., & Підгірний, Б. Я. (2013). Стратегія інтенсивної терапії інтраабдомінальної інфекції. Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука, (2). https://doi.org/10.11603/1681-2778.2013.2.1789