Wenger, I. K., Kolotylo, O. B., Kostiv, S. Y., Gerasimyuk, N. I., & Kachmar, V. Y. (2019). Хірургічна тактика при поєднаному стенотично-оклюзивному ураженні екстракраніальних артерій та аорто/клубово-стегнової зони. Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука, (3), 19-23. https://doi.org/10.11603/2414-4533.2019.3.10542