(1)
Krenov, K. Динаміка абдомінального перфузійного тиску в пацієнтів із абдомінальним компартмент-синдромом. HS 2018, 44-49.