(1)
Volotovska, N. V.; Zarichna, O. Y.; Kuzmak, I. P. Активність каталази та супероксиддисмутази на тлі експериментальної ішемії-реперфузії кінцівки. ШХ 2019, 53-59.