[1]
Б. А. Самура, Л. В. Григор’єва, А. В. Таран, М. І. Романенко, і О. Ю. Черчесова, «ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ АНТИПСИХОТИЧНОЇ ТА ПСИХОСТИМУЛ ЮВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ПОХІДНИХ 7-р-ГІДРОКСИ-у-(й- ХЛОРОФЕНОКСИ)ПРОПІЛ-8-ТІОЗАМІЩЕНИХ 3-МЕТИЛКСАНТИНУ», ФЧ, no 2, Бер 2014.