Самура, Б. А., Григор’єва, Л. В., Таран, А. В., Романенко, М. І. і Черчесова, О. Ю. (2014) «ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ АНТИПСИХОТИЧНОЇ ТА ПСИХОСТИМУЛ ЮВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ПОХІДНИХ 7-р-ГІДРОКСИ-у-(й- ХЛОРОФЕНОКСИ)ПРОПІЛ-8-ТІОЗАМІЩЕНИХ 3-МЕТИЛКСАНТИНУ», Фармацевтичний часопис, 0(2). doi: 10.11603/2312-0967.2013.2.2395.