Sadogurska К. V., R. B. Kosuba, і Yaremiy І. М. 2017. «КОРИГУВАЛЬНИЙ ВПЛИВ ТІОТРИАЗОЛІНУ НА ТОКСИЧНІСТЬ І СТАН ПРО- ТА АНТИОКСИДАНТНОГО ГОМЕОСТАЗУ В ЩУРІВ ЗА УМОВ ТОКСИЧНОЇ ДІЇ НАНОХРОМУ ЦИТРАТУ». Фармацевтичний часопис, no 1 (Березень):54-59. https://doi.org/10.11603/2312-0967.2017.1.7524.