Самура, Б. А., Л. В. Григор’єва, А. В. Таран, М. І. Романенко, і О. Ю. Черчесова. 2014. «ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ АНТИПСИХОТИЧНОЇ ТА ПСИХОСТИМУЛ ЮВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ПОХІДНИХ 7-р-ГІДРОКСИ-у-(й- ХЛОРОФЕНОКСИ)ПРОПІЛ-8-ТІОЗАМІЩЕНИХ 3-МЕТИЛКСАНТИНУ». Фармацевтичний часопис, no 2 (Березень). https://doi.org/10.11603/2312-0967.2013.2.2395.