САМУРА, Б. А.; ГРИГОР’ЄВА, Л. В.; ТАРАН, А. В.; РОМАНЕНКО, М. І.; ЧЕРЧЕСОВА, О. Ю. ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ АНТИПСИХОТИЧНОЇ ТА ПСИХОСТИМУЛ ЮВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ПОХІДНИХ 7-р-ГІДРОКСИ-у-(й- ХЛОРОФЕНОКСИ)ПРОПІЛ-8-ТІОЗАМІЩЕНИХ 3-МЕТИЛКСАНТИНУ. Фармацевтичний часопис, n. 2, 10 Бер 2014.