Самура, Б. А., Григор’єва, Л. В., Таран, А. В., Романенко, М. І., & Черчесова, О. Ю. (2014). ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ АНТИПСИХОТИЧНОЇ ТА ПСИХОСТИМУЛ ЮВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ПОХІДНИХ 7-р-ГІДРОКСИ-у-(й- ХЛОРОФЕНОКСИ)ПРОПІЛ-8-ТІОЗАМІЩЕНИХ 3-МЕТИЛКСАНТИНУ. Фармацевтичний часопис, (2). https://doi.org/10.11603/2312-0967.2013.2.2395