(1)
Самура, Б. А.; Григор’єва, Л. В.; Таран, А. В.; Романенко, М. І.; Черчесова, О. Ю. ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ АНТИПСИХОТИЧНОЇ ТА ПСИХОСТИМУЛ ЮВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ПОХІДНИХ 7-р-ГІДРОКСИ-у-(й- ХЛОРОФЕНОКСИ)ПРОПІЛ-8-ТІОЗАМІЩЕНИХ 3-МЕТИЛКСАНТИНУ. ФЧ 2014.