Shchegol, I. M. (2019). ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ. Медсестринство, (1), 52-54. https://doi.org/10.11603/2411-1597.2019.1.9989