Сирова, Г. О., Завада, О. О., & Макаров, В. О. (2021). КОНЦЕПЦІЯ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «МЕДИЧНА ТА БІООРГАНІЧНА ХІМІЯ» СТУДЕНТАМ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МЕДСЕСТРИНСТВО». Медсестринство, (3), 24–26. https://doi.org/10.11603/2411-1597.2021.3.12644