(1)
Сирова, Г. О.; Завада, О. О.; Макаров, В. О. КОНЦЕПЦІЯ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «МЕДИЧНА ТА БІООРГАНІЧНА ХІМІЯ» СТУДЕНТАМ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МЕДСЕСТРИНСТВО». М 2021, 24-26.