Zayikina Т. S., et al. «СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ПРИ ВИКЛАДАННІ КЛІНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН АНГЛОМОВНИМ ІНОЗЕМНИМ СТУДЕНТАМ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ». Медична освіта, no 1, Квітень 2019, pp 61-63, doi:10.11603/me.2414-5998.2019.1.9558.