Potapov, V. O., et al. «УПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРНЕТ-СЕРВІСУ SOCRATIVE У НАВЧАЛЬНУ РОБОТУ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ ВУЗІВ». Медична освіта, no 2, Жовтень 2017, doi:10.11603/me.2414-5998.2017.2.7709.