Попадюк, О. Я. «ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ В УМОВАХ КРЕДИТНО- МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ». Медична освіта, no 3, Грудень 2013, doi:10.11603/me.v0i3.2195.