Стефанко, С. Л. «СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ТИПОЛОГІЇ І СТРУКТУРИ ЗАНЯТТЯ ПРИ ВИВЧЕННІ КЛІНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У МЕДИЧНИХ ВНЗ». Медична освіта, no 1, Грудень 2013, doi:10.11603/me.v0i1.2121.