Величко, В. І., et al. «ВПРОВАДЖЕННЯ ДОКАЗОВОЇ МЕДИЦИНИ У НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ». Медична освіта, no 2, Серпень 2021, pp 11-16, doi:10.11603/me.2414-5998.2021.2.11944.