[1]
С. Л. Стефанко, «СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ТИПОЛОГІЇ І СТРУКТУРИ ЗАНЯТТЯ ПРИ ВИВЧЕННІ КЛІНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У МЕДИЧНИХ ВНЗ», , no 1, Груд 2013.