Zayikina Т. S., Ryndina, N. G. і Тitova G. Y. (2019) «СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ПРИ ВИКЛАДАННІ КЛІНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН АНГЛОМОВНИМ ІНОЗЕМНИМ СТУДЕНТАМ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ», Медична освіта, (1), pp 61–63. doi: 10.11603/me.2414-5998.2019.1.9558.