Potapov, V. O. (2017) «УПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРНЕТ-СЕРВІСУ SOCRATIVE У НАВЧАЛЬНУ РОБОТУ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ ВУЗІВ», Медична освіта, (2). doi: 10.11603/me.2414-5998.2017.2.7709.